Τον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι μονάδες ΑΠΕ με μονάδες αποθήκευσης πίσω από τον μετρητή, στην άμβλυνση των τοπικών προβλημάτων συμφόρησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα, σχεδιάζει να ενισχύσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, πρόθεση του υπουργείου είναι να αυξήσει κατακόρυφα το χαρτοφυλάκιο της συγκεκριμένης κατηγορίας «πράσινων» μονάδων, που είναι ενταγμένο στο υφιστάμενο σχήμα στήριξης.

Όπως είναι γνωστό, στο νέο σχήμα προβλέπεται η κατακύρωση «ταρίφας» για ένα portofolio συνολικής ισχύος 200 Μεγαβάτ, από σταθμούς ΑΠΕ με μπαταρίες behind the meter στο διασυνδεδεμένο σύστημα. Στόχος του ΥΠΕΝ είναι η ισχύς αυτή να αυξηθεί κατακόρυφα, στα επίπεδα του 1 Γιγαβάτ, διευρύνοντας επομένως τους αντίστοιχους διαγωνισμούς.

Η τροποποίηση αυτή στο σχήμα στήριξης θα πρέπει να πάρει το «πράσινο φως» της DG Comp. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο βρίσκεται ήδη σε συνομιλίες με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, για τον πολλαπλασιασμό της ισχύος των έργων που θα λάβουν λειτουργική ενίσχυση. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αν και οι σχετικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε καλό δρόμο, ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί ώστε η ελληνική πλευρά να αποστείλει στις Βρυξέλλες και επίσημα το ανάλογο αίτημα.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, το ΥΠΕΝ διαβλέπει πως τα συστήματα ΑΠΕ με μπαταρίες μπορούν να συμβάλουν καταλυτικά στη βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου ηλεκτρικού «χώρου» και επομένως στην ενίσχυση του «πράσινου» μεριδίου στο μίγμα. Μάλιστα, η προσέγγιση αυτή του υπουργείου δεν διαφαίνεται μόνο από την πρόθεση να κλειδώσουν «ταρίφα» έργα πολλαπλάσιας ισχύος από το υφιστάμενο portfolio.

Παράλληλα, στόχος είναι να αυξηθεί η χωρητικότητα των μπαταριών που θα πρέπει να διαθέτουν τα συστήματα τα οποία θα διεκδικήσουν λειτουργική ενίσχυση. Στο χαρτοφυλάκιο «πράσινων» συστημάτων, που είναι ήδη ενταγμένο στο σχήμα, προβλέπεται ο συνδυασμός των πάρκων με μπαταρίες μικρής σχετικά χωρητικότητας. Κι αυτό γιατί πρωταρχικός γνώμονας ήταν οι μπαταρίες να συμβάλουν στη μείωση του κόστους εξισορρόπησης.

Στον αντίποδα, στόχος είναι η επέκταση των έργων με εγγυημένες ταρίφες να γίνει με συστήματα που θα συνδυάζουν μπαταρίες αρκετά μεγαλύτερης χωρητικότητας. Κι αυτό γιατί με μεγάλες μονάδες αποθήκευσης θα μπορούν τα συστήματα αυτά να αποτελέσουν αποτελεσματική λύση στη συμφόρηση και τις περικοπές της «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής, αποτελώντας «αντίδοτο» στα προβλήματα κορεσμού του συστήματος.

Πηγή: https://energypress.gr/